• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำและเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Video Conference) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ฯ