• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามมาตรการ COVID FREE SETTING

วันนี้ 17 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนราสิกขาลัย เป็น 1 ในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามมาตรการ COVID FREE SETTING และเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซด์ แบบเต็มรูปแบบ และต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด        ซึ่งจากการประเมินทุกโรงเรียนผ่านทั้ง 20 ข้อ และการประเมินคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แต่ในกรณีที่มีกลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นเรามีมาตรการเตรียมความพร้อมในการตรวจ ATK รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนทุกกลุ่มและมาตรการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมคือ ได้เน้นในเรื่องของ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม โดยทางสถานศึกษาได้เน้นย้ำให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด และต้องมีแผนเผชิญเหตุที่จะต้องมีการปรับสถานที่ห้องเรียนให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน ซึ่งคาดหวังว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ปลอด โควิด-19 สำหรับมาตรการคุมเข้มนั้น ทุกฝ่ายมีการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเปิดเทอมแต่ละพื้นที่มีแผนรักษาความปลอดภัยของครู มีการจัดเส้นทาง จัดระบบ รักษาความปลอดภัย ทั้งในส่วนของคณะครูตามเส้นทาง และการลาดตระเวนเส้นทางที่จำเป็นต้องผ่าน มีการแวะเวียนไปดูแลในขณะที่ทำการเรียนการสอนภายในโรงเรียน รวมถึงการตั้งจุดตรวจและที่สำคัญคือขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีการเปิดการเรียนการสอน แบบ On-site  เต็มรูปแบบ เช่นเดียวกัน ต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนมะนังกาหยี อ.เมือง จ.นราธิวาส  ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับนักเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยภาพรวมทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเคร่งครัด ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่พอใจที่ได้เรียนออนไซด์ หลังจากที่เรียนออนไลน์ไป 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19