• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
แถลงข่าวจัดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ หาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พลโทธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 นายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพรรณนพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ เดิน-วิ่งพร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้