• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
วันวิสาขบูชา จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) อำเภอเมืองนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวันวิสาขบูชา จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส นายทศพล สวัสดิสุข รอง ผวจ.นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันสำคัญสากลของโลก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันทำบุญตักบาตร ห่มผ้าฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ