• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอบาเจาะ

"ปาโจแดนดินถิ่นสาวสวย สุดร่ำรวยสีทองอันสดใส มัสยิดโบราณแหล่งรวมใจ

เลื่องลือไกลหลวงพ่อแดงแรงศรัทธา"

 

พื้นที่ : 171.68 ตร.กม.

ประชากร : 52,288 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 304.56 คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7359 9026

หมายเลขโทรสาร : 0 7359 9043

ที่ตั้งและอาณาเขต
     อำเภอบาเจาะตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสายบุรีและอำเภอไม้แก่น (จังหวัดปัตตานี)
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไม้แก่น (จังหวัดปัตตานี) และอำเภอเมืองนราธิวาส
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยี่งอและอำเภอรือเสาะ
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอรามัน (จังหวัดยะลา) และอำเภอกะพ้อ (จังหวัดปัตตานี)