• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอจะแนะ

"ดินแดนรอยเท้าหลวงพ่อเพชร เจ็ดสายน้ำตกสวย เมืองรวยผลไม้

ไอร์บือแตล่องแก่ง แหล่งบอนหลากสี คู่บารมีช้างเผือก"

 

พื้นที่ : 607.2 ตร.กม.

ประชากร : 37,034 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 60.99 คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอจะแนะ เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7354 3500

หมายเลขโทรสาร : 0 7354 3502

ที่ตั้งและอาณาเขต
        อำเภอจะแนะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีสาครและอำเภอระแงะ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอระแงะและอำเภอสุคิริน
- ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย)
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเบตงและอำเภอธารโต (จังหวัดยะลา)