• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส
8 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4808
เรื่อง : ขอเชิญประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]