• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิทัศน์ทางไกล (VCS)
5 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 5 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4751
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิทัศน์ทางไกล (VCS) [ด่วนที่สุด]