• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ประเพณี
งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ

งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ  เป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วยขบวนแห่เจ้าแม่รถบุปผชาติ ขบวนเชิดสิงโตและมังกร การเข้าทรงแสดงอภินิหาร สำหรับภาคมหรสพมีการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กำหนดจัดงาน เดือน ๓ ของจีน เมษายน-พฤษภาคมของทุกปี 

แสดงความคิดเห็น