• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program : DTP#2)
6 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่ : นธ 0013.1/ว537
เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program : DTP#2) [ทั่วไป]

Link : https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805