• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การจัดให้เช่าที่ดินที่ตั้งวัดบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์
25 ธันวาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 25 ธันวาคม 2562
เลขที่ : นธ 0034/ว5641
เรื่อง : การจัดให้เช่าที่ดินที่ตั้งวัดบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ [ทั่วไป]