• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563
10 มกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว108
เรื่อง : การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 [ด่วนที่สุด]