• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
5 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2920
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง [ด่วนที่สุด]