• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 ธันวาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 3 ธันวาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.5/ว5343
เรื่อง : ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ด่วนที่สุด]