• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31 กรกฎาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฎาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.1/ว3468
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ทั่วไป]