• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แจ้งการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสลากของตัวแทนจำหน่ายระบบโควตาผ่านตู้ ATM
11 กรกฎาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 11 กรกฎาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.3/ว3177
เรื่อง : แจ้งการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสลากของตัวแทนจำหน่ายระบบโควตาผ่านตู้ ATM [ทั่วไป]