• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม พร้อมค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
26 มิถุนายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 26 มิถุนายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2958
เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม พร้อมค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา [ทั่วไป]