• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แก้ไข ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช 2562 [ด่วนที่สุด]
1 มิถุนายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 1 มิถุนายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.3/ว2551
เรื่อง : แก้ไข ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช 2562 [ด่วนที่สุด] [ด่วนที่สุด]

แก้ไขกำหนดการพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ  เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562 (จากเดิมประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ โทนสีม่วง  ขอแก้ไขเป็น ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง)