• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว615
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส [ทั่วไป]