• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส (กรอ.จังหวัดนราธิวาส)
30 มกราคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 30 มกราคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว521
เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส (กรอ.จังหวัดนราธิวาส) [ทั่วไป]