• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญชวนสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ออกหนังสือ : 4 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ : นธ 0017.5/ว588
เรื่อง : ขอเชิญชวนสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 [ด่วนที่สุด]