• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การเลื่อนฐานะ นายฟรันเชสโก กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต
5 พฤศจิกายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 5 พฤศจิกายน 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5000
เรื่อง : การเลื่อนฐานะ นายฟรันเชสโก กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต [ทั่วไป]