• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญรับชมงานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล” ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live “DGAThailand”
31 ตุลาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 31 ตุลาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4926
เรื่อง : ขอเชิญรับชมงานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล” ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live “DGAThailand” [ด่วนที่สุด]