• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เตรียมการรับคณะส่วนล่วงหน้าของแผนราชการในพระองค์ 908 สย.วังสุโขทัย ในการประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
12 มกราคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 12 มกราคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว158
เรื่อง : เตรียมการรับคณะส่วนล่วงหน้าของแผนราชการในพระองค์ 908 สย.วังสุโขทัย ในการประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]