• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (100 ล้านโดส) ตามเป้าหมายประเทศ
25 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 25 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5634
เรื่อง : เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (100 ล้านโดส) ตามเป้าหมายประเทศ [ด่วนที่สุด]