• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด) *เลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4594
เรื่อง : การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด) *เลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2561 [ด่วนที่สุด]

*****เลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2561*****