• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561) และการเพิ่มพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ในประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย
28 กันยายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 28 กันยายน 2561
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4471
เรื่อง : การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561) และการเพิ่มพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ในประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย [ด่วนที่สุด]