• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
28 กันยายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 28 กันยายน 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4458
เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย [ทั่วไป]