• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส
19 กรกฎาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 19 กรกฎาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3504
เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]