• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
13 กันยายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 13 กันยายน 2561
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4262
เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย [ทั่วไป]