• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบีมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
13 กันยายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 13 กันยายน 2561
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4258
เรื่อง : การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบีมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]