• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดนเพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ประจำปี 2561 ภายใต้แผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)
11 กันยายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 11 กันยายน 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4222
เรื่อง : โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดนเพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ประจำปี 2561 ภายใต้แผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) [ด่วนที่สุด]