• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ผลการพิจารณาข้อเสนอให้แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ออกหนังสือ : 18 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว981
เรื่อง : ผลการพิจารณาข้อเสนอให้แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) [ทั่วไป]