• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
13 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว311
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) [ด่วนที่สุด]