• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์
30 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 30 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0013.1/ว3316
เรื่อง : ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ [ทั่วไป]