• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ศปบ.จชต. เดินหน้ายกระดับคุณภาพการการศึกษาด้วยเทคโนโลยี “Google for Education” รุ่นที่ 4
8 ตุลาคม 2561
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมมือกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ายกระดับคุณภาพการการศึกษาด้วยเทคโนโลยี “Google for Education” เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างบทบาทให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษา โดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่างบูรณาการ วานนี้ (6 ต.ค.61) จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี “Google for Education” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี “Google for Education” รุ่นที่ 4 ได้รับความร่วมมือวิทยากร จาก บริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด นั่นคือ นายอามีร หะรง Google Educator Groups ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอน สามารถนำไปพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส