• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” วันที่ 12-14 กรกฏาคม 2561 นี้ ณ บริเวณวัดลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ร่วมกันฟื้นฟูกิจกรรมงานวัด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป
11 กรกฎาคม 2561
วันนี้ 9 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณวัดลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับวัดลำภูจังหวัดนราธิวาส และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เห็นความสำคัญของงานวัด เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน จึงอยากให้มีการฟื้นฟูงานวัดขึ้นมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรมโบราณให้เกิดขึ้นในงานฯอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ (9 ก.ค. 61) มีพระอธิการโรจน์ จันทโก เจ้าอาวาสวัดลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานนั้นมีกิจกรรมที่สนใจมากมาย อาทิ การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน (เดินโถกเถก ยิงธนูกระสุนดิน เดินกะลา) การสาธิตและการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พืชผักพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย และการแสดงวงดนตรีและรำวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซี่งในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ช่วงเช้าจะมีประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการทำบุญร่วมกัน ซึ่งจะได้นำแจกจ่ายนำไปถวายพระภิกษุตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ที่เหลือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญในวันนั้น เพื่อเป็นการให้ทานด้วย ในส่วนของการแต่งกายนั้นขอให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น (โทนสีเหลือง) มาร่วมงานเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทยให้แพร่หลายสืบไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมกับร่วมกิจกรรมการกวนข้าวทิพย์พร้อมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส