• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
มี #ข่าวดี มาบอกต่อ
10 กรกฎาคม 2561
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #เปิดบริการ เเผนกผู้ป่วยใน งานตรวจสมรรถภาพหัวใจ เเละศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อ ให้ประชาชนได้รับการดูเเลจากเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานในการรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการเปิดใ้ห้บริการ ทุกๆวันจันทร์ - วันศุกร์ ( เว้นวันหยุดราชการ ) หากมีใครสนใจจะไปขอรับบริการ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเเละรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08 87862 849 หรือ 0 7370 9030 ต่อ 4300 ( รายละเอียด ตามที่เเนบมา )