• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมทำบุญเยี่ยมวัดตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุขประจำปี 2561
7 มิถุนายน 2561
วันนี้ (6 มิ.ย. 61) จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นราธิวาสร่วมทำบุญเยี่ยมวัดต่าง ๆ ในพื้นที่นราธิวาส ซึ่งในครั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมทำบุญเยี่ยมวัด ณ ที่พักสงฆ์ไอร์บาลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมานะ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และหลายหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอจะแนะ เข้าร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพียง โดยในพิธีทำบุญเยี่ยมวัดครั้งนี้ มีพระธรรมรัตน์ อุชุโก หัวหน้าที่พักสงฆ์ไอร์บาลอ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมกล่าวให้โอวาทหลักธรรมคำสอนและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกันทำบุญ ปัจจุบันที่พักสงฆ์ไอร์บาลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีพระภิกษุประจำวัดจำนวน 1 รูป โดยรอบบริเวณวัดมีชุมชนไทยพุทธอาศัยอยู่ในทุก ๆ วัน พระภิกษุยังคงเดินออกบิณฑบาตรตามปกติ สำหรับการทำบุญเยี่ยมวัด ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ถือเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายของ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ต้องการให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งนอกจากมีกิจกรรมในการทำบุญเยี่ยมวัดแล้ว ยังมีการออกเยี่ยมมัสยิดในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย โดยกิจกรรมจะหมุนเวียนกันไป และในโอกาสการทำบุญเยี่ยมวัดนั้น นอกจากเป็นการดำเนินการตามนโยบายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญในวันพระ สวดมนต์ สมาทานศีล ปฏิบัติตนยึดมั่นในหลักธรรมของศีล 5 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธอันดีงามให้อยู่สืบไปด้วย Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส