• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้กำลังใจคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เน้นย้ำ ให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ควบคู่ไปกับพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
6 มิถุนายน 2561
วันนี้ 4 มิ.ย. 61 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยมโรงเรียนพบปะคณะครู นักเรียนโรงเรียนตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประยูร พุทธชาด นายอำเภอตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาบา ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาบา ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนฯ พร้อมทั้งกล่าวพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาบา เน้นย้ำ ให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร เพื่อความสำเร็จในอนาคต ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว และสิ่งที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูต่อบุพการี และบุคคลที่เคารพนับถือ และทำตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคม สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้เราอาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพิลาส สาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) พื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุกีมาน แลมีซอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ ) ร่วมให้การต้อนรับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ ) พร้อมให้กำลังใจในการเรียนการสอน และขอให้ครูอาจารย์ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะสื่อโซเชียลนับว่าปัจจุบันนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ไม่มากก็น้อย ขณะเดียวกันฝากให้น้อง ๆ นักเรียนตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือ พัฒนาทักษะทางการศึกษาเพื่อให้สามารถสอบแข่งขันในชั้นเรียนที่สูงขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว หลังจากนั้นได้เยี่ยมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนฯ พร้อมกล่าวชื่นชมคณะครูอาจารย์ที่มีความตั้งใจให้ความรู้แก่นักเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม สอนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และตั้งเป้าหมายความสำเร็จทางการศึกษา ต่อไป Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส