• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารทางราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต #The policy of morality and transparency to prevent corruption
15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

-------------------------------------------------------------------------------

The Announcement of Narathiwat Province

The policy of morality and transparency to prevent corruption

Announced on January 31, 2018