• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมต้อนรันนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเชีย มาใช้ชีวิตที่ รร อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ 28 คน
5 กุมภาพันธ์ 2561
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาที่ รร อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ ตามข้อตกลง MOU ที่ได้ทำร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาไว้ ระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาขนาดใหญ่ในพื้นที่นราธิวาส กับโรงเรียน Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1 ) โดยในงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักเรียนจากประเทศอินโดนีเชียจัดขึ้นที่ โรงแรมอิมพีเรียล เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ ดำเนินการจัดงานเลี้ยงขึ้น และได้รับเกียรติจาก Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา ร่วมในงานเลี้ยงด้วย สำหรับนักเรียนจากประเทศอินโดนีเชียที่เดินทางเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีทั้งหมด 18 คน บุคลากรครู 8 คนรวม 26 คน โดยจะใช้ชีวิตตั่งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทั้งหมดจะได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างแดน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งทั้งหมดจะถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และนำเรื่องราวต่างๆไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน ญาติ พี่น้อง และครอบครัว นำมาซึ่งการท่องเที่ยวในอนาคต Cr. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส