• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารทางราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560