• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารทางราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัตืราชการแทนในงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม
12 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง