• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พสบ" ทภ.4 รุ่นที่ 17
13 เมษายน 2565

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พสบ" ทภ.4 รุ่นที่ 17 และฝากหน่วยช่วยประชาสัมพันธ์ ให้กับส่วนราชการต่างๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ให้ทราบ รายละเอียดและใบรับสมัครตามเอกสารที่แนบ