• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “เราจะอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างไร”
2 กรกฎาคม 2564