• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (วงเงิน 400,000 ล้านบาท)
28 พฤษภาคม 2563

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Link นี้ http://nscr.nesdc.go.th/loanact/ หรือ Link ด้านล่างนี้   เอกสารประกอบการประชุม (25/05/2563)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่ม3  ( .pdf / .docx)
  • รูปแบบข้อเสนอโครงการ กลุ่มที่ 3 โครงการย่อย  ( .pdf / .docx)
  • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ  (.xlsx) 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)
  • ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ( .pdf / .docx)

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต