• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
บทบาทของจังหวัดนราธิวาสต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายก่อพงศ์ โกมลรัตน์ เป็นประธาน เปิดนิทรรศการ"บทบาทของจังหวัดนราธิวาสต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562” โดยมีน.ต.หญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส