• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอตากใบ

"หาดทรายเกาะยาว อู่ข้าวปลาอาหาร แหล่งตำนานโคกอิฐ ตลาดประชิดชายแดน

วัดพิทักษ์แผ่นดิน ถิ่นปลายสุดสยาม สามแม่น้ำบรรจบ"

 

ประวัติ : เมื่อครั้งรัฐกลันตันต้องเสียดินแดนให้แก่อังกฤษในการทำสนธิสัญญาตาบาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษเพื่อตกลงเรื่องอาณาเขต ฝ่ายสยามได้อ้างเหตุผลว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของคนไทยมาช้านาน โดยใช้วัดชลธาราสิงเหและวัดพระพุทธเป็นหลักฐาน อังกฤษจึงกำหนดเอาแนวแม่น้ำโก-ลกเป็นเขตแดน ต่อมาได้ยกฐานะตากใบเป็นอำเภอในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2453

พื้นที่ : 253.45 ตร.กม.

ประชากร : 70,634 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 278.69 คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอตากใบ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7358 1421

หมายเลขโทรสาร : 0 7358 1421

ที่ตั้งและอาณาเขต
          อำเภอตากใบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ จรดอ่าวไทย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับรัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย)
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอสุไหงปาดี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอเมืองนราธิวาส