ขอเชิญ ร่วม ส่งความสุขให้กัน ด้วย ส.ค.ส. ของจังหวัดนราธิวาส
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-642617-19 ต่อ 76029

 

เว็บไซต์เก่า http://www2.narathiwat.go.th/narathiwat

ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังดำเนินการเปลี่ยนระบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อรองรับ AEC

สามารถส่งคำแนะนำและคำติชม ได้ที่ อีเมลล์ narathiwat@moi.go.th

ผู้จัดทำน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชม ของทุกท่านด้วยยินดียิ่ง

 

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส
 

PEACE “สันติสุข”

    P : participate การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C :  Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง

 

เว็บไซต์เก่า http://www2.narathiwat.go.th/narathiwat

ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังดำเนินการเปลี่ยนระบบเว็บไซต์ใหม่ เพื่อรองรับ AEC

สามารถส่งคำแนะนำและคำติชม ได้ที่ อีเมลล์ narathiwat@moi.go.th

ผู้จัดทำน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชม ของทุกท่านด้วยยินดียิ่ง